Proiecte educationale


PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN PERSPECTIVA FORMĂRII CONTINUE

ID/NUMĂR: POSDRU 19/1.3/G/13096
FORMA DE FINANŢARE: Cofinanţare din Fondul Social European prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
PERIOADA DE DERULARE: 2010-2012
SITE-UL PROIECTULUI: www.profunefs.ro
PARTENERI: Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, Casa Corpului Didactic Giurgiu, Casa Corpului Didactic Olt, Casa Corpului Didactic Teleorman, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
OBIECTIV GENERAL / SCOP: Asigurarea unui înalt nivel de profesionalizare a carierei didactice prin creşterea relevanţei formării continue a profesorilor de educaţie fizică.
ROLUL/SARCINILE CCD ÎN PROIECT: Partener

BACK