2019

Registrul general al riscurilor la nivelul Casei Corpului Didactic Dâmbovița - 2018

Lista riscurilor asociate obiectivelor și activitățílor la nivelul Casei Corpului Didactic Dâmbovița - 2018

Raport privind modul de realizare a programului de dezvoltare a SCIM al Casei Corpului Didactic Dâmbovița - 2018

Programul de dezvoltare a SCIM al Casei Corpului Didactic Dâmbovița - 2018

Planul anual de implementare al SCIM la nivelul Casei Corpului Didactic Dâmbovița - 2018

Lista obiectivelor generale si specifice stabilite la nivelul Casei Corpului Didactic Dâmbovița pentru anul scolar 2017-2018

Lista riscurilor asociate obiectivelor și activitățílor la nivelul Casei Corpului Didactic Dâmbovița - 2017

Regulament de organizare si functionare a ECHIPEI DE GESTIONARE A RISCURILOR din cadrul CCD Dâmbovița

Regulament de organizare si functionare a Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern / managerial

STRATEGIA MANAGEMENTULUI CCD DÂMBOVIȚA privind monitorizarea efectuarii controlalelor de supraveghere si a modului de implementare si functionare a sistemului de control intern/managerial in anul 2017

Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern / managerial la data de 30.06.2017

Programul de dezvoltare a SISTEMULUI DE CONTROL INTERN / MANAGERIAL al CCD Dâmbovița

Raport anual de monitorizare a performantelor la nivelul CCD Dâmbovița