În atenția absolvenților programelor de formare acreditate derulate în anul școlar 2016-2017

Începând cu data de 19 iunie 2017, zilnic, între orele 09,00 – 14,00, la serviciul Secretariat din cadrul CCD Dâmbovița, se eliberează atestatele pentru programele de formare acreditate, după cum urmează:   Nr. Crt. Denumirea programului de formare acreditat Perioada de desfășurare 1. Dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul  de definitivare în învăţământ şi concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar Octombrie – Decembrie 2016 – Grupele 5-6 2. Educație nonformală – management și bune practici Octombrie – Noiembrie 2016 –…

Read More