Modele de subiecte pentru definitivat 2017

Modele de subiecte pentru definitivat 2017se pot descărca de la adresa http://subiecte.edu.ro/2017/definitivare/modeledesubiecte/ Aceste subiecte exista si pe site-ul ISJ DB, pe pagina Definitivat. Au fost postate si pe serviciul ftp pentru unitati. ______________________________________ Inspectoratul Scolar al Judetului Dambovita Inspector scolar – Dezvoltarea resursei umane Prof. Carmen ION  Tel: 0728929951

Read More

Educație nonformală – management și bune practici

Program de formare acreditat : Educație nonformală – management și bune practici Furnizor program formare acreditat: Casa Corpului Didactic Dâmboviţa Nr. OM de acreditare/data: OMENCS nr. 4094/ 09.06.2016 Nr. ore/formă de învăţământ: Nr. ore face-to-face/zi: 48; nr. ore on line: 0 Nr. credite profesionale transferabile: 12 Public/Grup ţintă: personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar, personal didactic de conducere, îndrumare şi control, bibliotecari şcolari Seria: 1 Grupa: 4 Perioada formării: 25.02.2017 – 04.05.2016                  Locaţia formării: Casa Corpului Didactic Dâmbovița Orar_Grupa_4 Componenta_Grupei_4 Seria: 1 Grupa: 5 Perioada formării: 04.03.2017 –04.05.2017                  Locaţia formării: Liceul Tehnologic ,,Aurel Rainu” Fieni Orar_Grupa_5 Componenta_grupei_5

Read More

„Educați așa!”- educație pentru părinți

  Orarul activităţii de formare   Programul de formare continuă: „Educați așa!”- educație pentru părinți Grupa: 1 Perioada de derulare: 24.04.-12.05.2017 Loc de desfășurare: Grădinița cu program prelungit „Alexandrina Simionescu Ghica” Târgoviște Formatori: Ciulei Florentina/ Morlovea Angela Educati asa!_Grupa 1_Orar

Read More

Metode și tehnici de comunicare în managementul clasei de elevi

  Orarul activităţii de formare   Programul de formare continuă:  Metode și tehnici de comunicare în managementul clasei de elevi                                                                                                                                                                                                                    Grupa:1 Perioada de derulare: 04.05. – 30.05.2017 Loc de desfășurare: Școala Gimnazială Smaranda Gheorghiu Târgoviște Formatori: Mosor Elena, Roșca Georgeta, Solomon Aurora  METODE_SI_TEHNICI_DE_COMUNICARE_ORAR

Read More

Etica și integritatea în contextul implementării controlului intern / managerial gr.4

Furnizor program formare acreditat: Casa Corpului Didactic Dâmboviţa Denumire program: Etica și integritatea în contextul implementării controlului intern / managerial Nr. OM de acreditare/data: 4475/ 06.07.2016 Nr. ore/formă de învăţământ (nr. ore face-to-face/zi:60; nr. ore on line: 0)/nr. credite profesionale transferabile:15 Public/ Grup ţintă: personal didactic de predare și personal didactic de conducere, îndrumare și control din unitătile de învățământ preuniversitar Seria: I Grupa: 4 Perioada formării:11.02.2017 – 06.04.2017 (on line: 0, face-to-face: 60) Locaţia formării: Casa Corpului Didactic Dâmbovița   ORAR_GRUPA_4_ETICA

Read More

Etica și integritatea în contextul implementării controlului intern / managerial gr.3

Furnizor program formare acreditat: Casa Corpului Didactic Dâmboviţa Denumire program: Etica și integritatea în contextul implementării controlului intern / managerial Nr. OM de acreditare/data: 4475/ 06.07.2016 Nr. ore/formă de învăţământ (nr. ore face-to-face/zi:60; nr. ore on line: 0)/nr. credite profesionale transferabile:15 Public/ Grup ţintă: personal didactic de predare și personal didactic de conducere, îndrumare și control din unitătile de învățământ preuniversitar Seria: I Grupa: 3 Perioada formării:11.02.2017 – 06.04.2017 (on line: 0, face-to-face: 60) Locaţia formării: Casa Corpului Didactic Dâmbovița   ORAR_GRUPA_3_ETICA

Read More

Program de formare continuă „Dezvoltarea competențelor de evaluare”

  „Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar”  Grupa  7 Orar     Vizualizează toate anunțurile referitoare la acest curs

Read More