Etica și integritatea în contextul implementării controlului intern / managerial gr.3

Furnizor program formare acreditat: Casa Corpului Didactic Dâmboviţa Denumire program: Etica și integritatea în contextul implementării controlului intern / managerial Nr. OM de acreditare/data: 4475/ 06.07.2016 Nr. ore/formă de învăţământ (nr. ore face-to-face/zi:60; nr. ore on line: 0)/nr. credite profesionale transferabile:15 Public/ Grup ţintă: personal didactic de predare și personal didactic de conducere, îndrumare și control din unitătile de învățământ preuniversitar Seria: I Grupa: 3 Perioada formării:11.02.2017 – 06.04.2017 (on line: 0, face-to-face: 60) Locaţia formării: Casa Corpului Didactic Dâmbovița   ORAR_GRUPA_3_ETICA

Read More

Program de formare continuă „Dezvoltarea competențelor de evaluare”

  „Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar”  Grupa  7 Orar     Vizualizează toate anunțurile referitoare la acest curs

Read More

Programe de formare avizate

Orare si grupe_Programe de formare avizate: Asigurarea calitatii in scoala_Orar_Grupa Competente de comunicare in limba engleza_Orar si componenta Comunicarea factor cheie catre progres si succes_Orar si grupa Dezvoltarea inteligentei socio-emotionale_Orar si componenta grupei Educati asa!_Grupa 1_Orar Proiectarea didactică în educatia timpurie_GRUPA_1_ORAR Instruirea metodistilor grupa 1_Orar si componenta grupei Instruirea metodistilor grupa 2_Orar si componenta grupei Instruirea metodistilor grupa 3_Orar si componenta grupei Integrarea elevilor cu dificultati de invatare_Grupa 1 Integrarea elevilor cu dificultati de invatare_Grupa 2 Integrarea elevilor cu dificultati de invatare_Grupa3 Metoda proiectelor la vârste timpurii_GRUPA_1_ORAR Predarea integrata a…

Read More

Înscrierea la programe de formare acreditate

* Înscrierea la programele de formare acreditate se realizează personal, la sediul CCD. Vor fi aduse, într-o folie de plastic, următoarele documente: cerere de înscriere (se descarcă aici Anexa 1_Cerere înscriere program de formare acreditat); adeverinţă în original din care să reiasă funcţia şi specialitatea (eliberată de unitatea de învăţământ) copie carte de identitate copie documente doveditoare pentru schimbarea numelui, dacă este cazul copie diplomă de licenţă/absolvire, dacă este cazul chitanța – achitare taxa de curs (se achită la biblioteca CCD).   Copiile vor fi autentificate (conform cu originalul) de…

Read More

Metoda proiectelor la vârste timpurii

PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ Programul de formare continuă: Metoda proiectelor la vârste timpurii din perspectiva programei pentru titularizare și definitivare Grupa: 1 Perioada de derulare: 06. 02. – 20. 02. 2017 Loc de desfășurare: Grădinița cu P.P. Nr.2/ CCD Dâmbovița Formatori: Leafu Mariana, Solomon Aurora, Tomescu Victoria ORAR_COMPONENTA_GRUPA_DEBUTANTI

Read More

Înscrierea la programe de formare avizate

Înscriere on-line programe de formare avizate  Înscrierea la programele de formare avizate se realizează online, accesând butonul-ul Înscriere programe de formare avizate de pe site-ul CCD Dâmbovița http://ccd-dambovita.ro/. Un cadru didactic se poate înscrie la maximum 3 programe de formare în cursul unui an școlar, cu condiția ca acestea să se desfășoare în perioade diferite. Perioadele aproximative de desfășurare a programelor de formare se găsesc aici. Programele de formare avizate se desfășoară dacă se completează cel puțin o grupă de cursanți (25 cadre didactice), în cursul săptămânii, în intervalul 14.00…

Read More