Ecouri despre…activitatea cultural-științifică
Aron Pumnul și Mihai Eminescu – mentor și discipol
(organizată de biblioteca CCD Dâmbovița - 30.01.2018)

 
      Deoarece în fiecare an redescoperim esența spiritualității românești prin nașterea marelui poet Mihai Eminescu, dar și a personalităților care i-au influențat destinul intelectual, activitatea cultural - științifică Aron Pumnul și Mihai Eminescu – mentor și discipol, organizată de către biblioteca CCD Dâmbovița, s-a bucurat de prezența scriitorului Ioan Burdulea, membru al Societății Scriitorilor Târgovișteni, care l-a prezentat pe profesorul Aron Pumnul drept un reper spiritual pentru poetul nostru național, un adevărat mentor care a avut o înrâurire benefică asupra personalității, carierei și destinului marelui poet. Adresată personalului didactic și bibliotecarilor din învățământul preuniversitar, activitatea a urmărit promovarea și valorificarea unor aspecte importante legate de activitatea lui Aron Pumnul, spirit cultural și mentor al marelui poet Mihai Eminescu, precum și stimularea creativității, a curiozității intelectuale, a comunicării și deschiderii culturale generate de personalității ale literaturii și culturii române.
      Așadar, pe fundalul crizei de valori și a lipsei de modele, activitatea a conștientizat cadrele didactice și bibliotecarii din învățământul preuniversitar asupra importanței raportului dintre mentor și discipol, luând ca model legătura dintre Aron Pumnul și Mihai Eminescu.
      În plus, prezentările susținătorilor au demonstrat că activitatea poate fi și un pretext de a dirija personalul didactic și bibliotecarul în vederea pregătirii elevilor pentru susținerea probei de limba și literatura română la Evaluarea națională sau la Examenul de bacalaureat prin realizarea de argumentări, având ca teme posibile: Importanța modelelor în viața tinerilor; Rolul și contribuția mentorilor în dezvoltarea personală și profesională, Educatorul - mit și realitate etc

Back