În atenția absolvenților programelor speciale și ai programelor de formare acreditate derulate prin CCD Dâmbovița, în anul școlar 2021-2022

În perioada 01 - 15 noiembrie 2022, zilnic, între orele 09,00 – 15,00, vă așteptăm la serviciul Secretariat din cadrul CCD Dâmbovița, în vederea ridicării atestatelor de formare pentru absolvenții programelor speciale și ai programelor de formare acreditat după cum urmează:

În atenția absolvenților programelor de formare acreditate derulate prin CCD Dâmbovița, în anul școlar 2021-2022

În perioada 22 noiembrie 2021 - 20 decembrie 2021, zilnic, între orele 09,00 – 14,00, vă așteptăm la serviciul Secretariat din cadrul CCD Dâmbovița, în vederea ridicării atestatelor de formare pentru absolvenții programelor de formare acreditate după cum urmează:

În atenția absolvenților programelor de formare acreditate derulate prin CCD Dâmbovița, în anul școlar 2018-2019

În perioada 12 august – 31 septembrie 2019 , zilnic, între orele 09,00 – 14,00, vă așteptăm la serviciul secretariat din cadrul CCD Dâmbovița, în vederea ridicării atestatelor de formare pentru absolvenții programelor de formare acreditate:

 1. Educație pentru o dezvoltare sănătoasă a adolescentului , seria I, grupa 2 (derulat în perioada 02.03.2019 – 17.04.2019).
 2. Etică și integritate în contextul implementării controlului intern/ managerial, seria III, grupa 2 (derulat în perioada 23.02.2019 - 16.04.2019)
 3. Educatie financiara, seria I, grupa 1 (derulat în perioada 20.02.2019 – 18.04.2019).

Vă reamintim că, potrivit art.15(2) din Regulamentul privind regimul atestatelor de formare continuă a personalului didactic din 14.10.2015, ”Titularii sunt obligați să își ridice atestatele în termen de cel mult 60 de zile de la data întocmirii acestora”, aceasta fiind data postării anunțului pe site CCD Dâmbovița.

În atenția absolvenților programelor de formare acreditate derulate prin CCD Dâmbovița, în anul școlar 2018-2019

În perioada 15 aprilie – 15 mai 2019 , zilnic, între orele 09,00 – 14,00, vă așteptăm la serviciul secretariat din cadrul CCD Dâmbovița, în vederea ridicării atestatelor de formare pentru absolvenții programelor de formare acreditate:

 1. Educație pentru o dezvoltare sănătoasă a adolescentului , seria I, grupa 1 (derulat în perioada 23.10.2018 – 29.11.2018).
 2. Eficientizarea învățării prin utilizarea artelor, seria I, grupa 1 (derulat în perioada 03.11.2018 – 07.12.2018)
 3. Etică și integritate în contextul implementării controlului intern/ managerial, seria III, grupa 1 (derulat în perioada 24.10.2018 -04.12.2018)
 4. Dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învăţământ şi concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar, seria III, grupa 1 (derulat în perioada 15.09.2018 – 15.12.2018).

Vă reamintim că, potrivit art.15(2) din Regulamentul privind regimul atestatelor de formare continuă a personalului didactic din 14.10.2015, ”Titularii sunt obligați să își ridice atestatele în termen de cel mult 60 de zile de la data întocmirii acestora”, aceasta fiind data postării anunțului pe site CCD Dâmbovița.

În atenția absolvenților programelor de formare acreditate derulate prin CCD Dâmbovița, în anul școlar 2017-2018

În perioada 23 noiembrie -10 decembrie 2018, zilnic, între orele 09,00 – 14,00, vă așteptăm la serviciul secretariat din cadrul CCD Dâmbovița, în vederea ridicării atestatelor de formare pentru absolvenții programelor de formare acreditate:

 • Educație de calitate pentru o școală a tuturor, seria I, grupa 1 (derulat în perioada 10.05.2018 – 16.06.2018).
 • Educație nonformală, management și bune practici, seria II, grupa 5 (derulat în perioada 12.04.2018 – 31.05.2018).
 • Dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învăţământ şi concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar, seria II, grupa 2 (derulat în perioada 17.03.2017-23.06.2018).

Vă reamintim că, potrivit art.15(2) din Regulamentul privind regimul atestatelor de formare continuă a personalului didactic din 14.10.2015, ”Titularii sunt obligați să își ridice atestatele în termen de cel mult 60 de zile de la data întocmirii acestora” , aceasta fiind data postării anunțului pe site CCD Dâmbovița.

În atenția absolvenților programelor de formare acreditate derulate prin CCD Dâmbovița, în anul școlar 2017-2018

În perioada 02-20 iulie 2018, zilnic, între orele 09,00 – 14,00, vă așteptăm la serviciul secretariat din cadrul CCD Dâmbovița, în vederea ridicării atestatelor de formare pentru absolvenții programelor de formare acreditate:

 • Etică și integritate în contextul implementării controlului intern/ managerial, seria II, grupa 3 (derulat în perioada 17.02.2018 – 12.04.2018) și grupa 4 (derulat în perioada 03.03.2018 – 17.04.2018)
 • Educație nonformală, management și bune practici, seria II, grupa 3 (derulat în perioada 08.02.2018 – 28.03.2018) și grupa 4 (derulat în perioada 08.02.2018 – 28.03.2018).
 • Dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învăţământ şi concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar, seria II, grupa 1 (derulat în perioada 30.09.2017-17.02.2018).

În perioada 23 iulie – 31 august 2018, nu se eliberează niciun document de absolvire (atestate, adeverințe), urmând ca la data de 01 septembrie 2018 să revenim cu anunț detaliat cu privire la eliberarea documentelor menționate.
Vă reamintim că, potrivit art.15(2) din Regulamentul privind regimul atestatelor de formare continuă a personalului didactic din 14.10.2015, ”Titularii sunt obligați să își ridice atestatele în termen de cel mult 60 de zile de la data întocmirii acestora”, aceasta fiind data postării anunțului pe site CCD Dâmbovița.

În atenția absolvenților programelor de formare acreditate derulate prin CCD Dâmbovița, în anul școlar 2017-2018

Începând cu data de 18 aprilie 2018, zilnic, între orele 09,00 – 14,00, la serviciul Secretariat din cadrul CCD Dâmbovița, se eliberează atestatele pentru programele de formare acreditate, după cum urmează:

În atenția absolvenților programelor de formare acreditate derulate prin CCD Dâmbovița, în anul școlar 2017-2018

Începând cu data de 05 februarie 2018, zilnic, între orele 09,00 – 14,00, la serviciul Secretariat din cadrul CCD Dâmbovița, se eliberează atestatele pentru programele de formare acreditate, după cum urmează:

Unităţi şcolare care au cadre didactice absolvente ale programului de formare „Educaţie de calitate pentru elevii cu cerinţe educative speciale” din cadrul Proiectului POSDRU/87/1.3/S/63199, acreditat prin OMECTS Nr. 3285/17.02.2012, „Şcoala Românească – mediu incliziv”

În atenția absolvenților programelor de formare acreditate derulate prin CCD Dâmbovița, în anul școlar 2016-2017

Începând cu data de 24 octombrie 2017, zilnic, între orele 09,00 – 14,00, la serviciul Secretariat din cadrul CCD Dâmbovița, se eliberează atestatele pentru programele de formare acreditate

Atestate formare continua

Vă reamintim că absolvenții programelor de formare acreditate, care au finalizat și nu au ridicat atestatele aferente, sunt invitați la secretariatul CCD Dâmbovița, în vederea ridicării acestora. Ridicarea documentelor se va face personal, pe baza actului de identitate, în zilele de luni până vineri, în intervalul orar 9,00 – 14,00. Nu se percep taxe pentru eliberarea acestora.