PUBLICAȚII EDITATE DE ASOCIAȚIA BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA

Eminescu - mereu contemporan

Eminescu - mereu contemporan

Evenimentele anului 2021

Declaratie IFLA

 

COVID-19 și domeniul biblioteconomic global: Declarație a Președintelui și a Secretarului General IFLA

Mai multe detalii Aici

Biblioteca CCD Dâmboviţa

 

Informații privind serviciile bibliotecii Casei Corpului Didactic Dâmbovița conform legislației în vigoare:

  1. Legea Educației Naționale Nr. 1/05.10.2011
  2. Legea bibliotecilor Nr. 334/31.05.2002 actualizată
  3. OMECTS Nr.5556/07.10.2011 privind Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și centrelor de documentare și informare
  4. OM Nr.3944/09.05.2003 privind regulamentul - cadru, de funcționare a bibliotecilor școlare din sistemul național

Publicațiile bibliotecii

 

      Prezentăm două documente legislative privind masurile COVID-19 pentru biblioteci. Mai multe detalii Aici și Aici

      ACTIVITATEA BIBLIOTECII ȘCOLARE ÎN CONTEXTUL ACTUAL AL PANDEMIEI GENERATE DE COVID-19 Mai multe detalii Aici

      Ghidul de bune practici pentru bibliotecari Mai multe detalii Aici

      O carte necesară pe care o găsiți în cadrul bibliotecii.MIHAELA BRUT.Instrumente pentru e-learning. Ghidul informatic al profesorului modern. Mai multe detalii Aici

Aspecte generale

 

      Biblioteca CCD Dâmbovița este bibliotecă de drept public, fără personalitate juridică, ce îndeplinește funcții de informare și documentare pentru personalul didactic, didactic auxiliar din învățământul preuniversitar din județul Dâmbovița.
      Biblioteca își desfășoară activitatea în afara oricăror preocupări de ordin politic, ideologic sau religios.
      Accesul cadrelor didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar județean la fondul de publicații al bibliotecii este gratuit.
      Folosirea în alte scopuri a spațiului destinat bibliotecii se face numai cu scordul directorului Casei Corpului Didactic.
      Activitatea bibliotecii este condusă/coordonată de directorul Casei Corpului Didactic și Inspectoratul Școlar Județean, la nivel local, iar pe plan central de Ministerul Educației Naționale în colaborare cu Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I” din București, Secția Pedagogică.

Condiții de înscriere

 

      Biblioteca CCD înscrie gratuit cadre didactice, didactice auxiliare din unitățile școlare din județul Dâmbovița pe baza unei adeverințe de salariat al școlii și a cărții de identitate.
      La colecțiile bibliotecii pot avea acces și alte categorii de utilizatori, pe baza unei adeverințe de salariat și a cărții de identitate.
      Înscrierea se face cu prilejul solicitării primului împrumut de cărți, când se completează ”Fișa contract împrumut”. Prin semnarea fișei, utilizatotul se obligă să respecte Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecii și regimul de circulație a publicațiilor și a celorlalte categorii de documente.

Condiții de împrumut la domiciliu

 

      Biblioteca CCD împrumută publicații cadrelor didactice sau didactice auxiliare înscrise la bibliotecă. Pe perioada vacanțelor de vară pot împrumuta doar cadrele didactice titulare.
      Biblioteca nu împrumută publicații în perioadele de inventariere și de concedii legale.
      Beneficiarii bibliotecii pot împrumuta un număr de maximum 3 cărți, pe o perioadaă de 15 zile, beneficiind de o perioadă de prelungire de până la 15 zile. Documentele audio-video pot fi împrumutate pe o perioadă de 7 zile.
      Utilizatorii bibliotecii au obligația de a păstra în stare bună materialele împrumutate și de a le recondiționa dacă este cazul.
      Deteriorarea, distrugerea sau pierderea documentelor de bibliotecă de către utilizatori se sancționează cu recuperarea fizică a unor documente identice sau a unei ediții noi a acelorași documente sau prin acitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea indicelui de inflație la zi, la care se adaugă o sumă de 3 ori prețul astfel calculat.

Condiții de împrumut în spațiul amenajat pentru lectură al bibliotecii

 

      Pot împrumuta documentele bibliotecii în spațiul amenajat pentru lectură cadrele didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar înscrise sau nu la biblioteca CCD, precum și alte categorii de utilizatori.
      Publicațiile seriale, dicționarele, enciclopediile, albumele, tratatele, documentele de patrimoniu (cartea veche), documentele în unic exemplar și documentele provenite din donații aparținând unor personalități se consultă numai în spațiul amenajat pentru lectură al bibliotecii.

Program de lucru cu publicul

 
Luni: 11.00 – 14.00
Marți: 11.00 – 14.00
Miercuri: 10.00 – 15.00