c

Casa Corpului Didactic Dambovita

Anunț - Interviu pentru oferta de formare

Stimați colegi,

Toți participanții la prezentarea ofertei de programe de formare (interviu online) sunt declarați ADMIȘI. Va uram succes in activitatea dumneavoastra!

Evaluarea propunerilor de programe de formare pentru Oferta Casei Corpului Didactic Dâmbovița, an școlar 2023 – 2024

Rezultate evaluare propuneri de programe de formare
Programere interviu de sustinere a ofertei pentru propunătorii noi

Oferta de formare pentru anul scolar 2023 - 2024

Analiza nevoilor de formare
Conditii programe de formare
Condiții pentru elaborarea activităților științifice, metodice și culturale pentru anul școlar 2023-2024

Program de formare Abilitare curriculară pentru educație timpurie

În perioada mai – iunie 2023, CCD Dâmbovița derulează programul de formare ”Abilitare curriculară pentru educație timpurie” - 80 de ore, 27 de credite profesionale transferabile (OM 4059/21.04.2023)
Cursul se desfășoară în sistem blended-learning: 42 de ore față în față și 38 de ore online asincron.
Conform OM 3811/10.03.2023, cursul se desfășoară în regim de gratuitate pentru cadrele didactice încadrate pe posturi de educator-puericultor care îndeplinesc următoarele conditii:
- absolvenți ai liceului pedagogic sau ai unei școli echivalente, cu specializarea educatoare sau învățătoare
- absolvenți cu diplomă de licență, specializarea pedagogia învățământului primar și preșcolar
Alte cadrele didactice care doresc să urmeze programul și nu îndeplinesc una dintre condițiile de mai sus, vor achita taxa de curs de 320 lei, la biblioteca CCD Dâmbovița în ziua depunerii dosarului de înscriere.
Pentru prima grupă de formare (perioada mai – iunie 2023) sunt disponibile 15 locuri cu taxa.
Pentru înscriere, vă rugăm ca, în perioada 03 – 10 mai 2023, să aduceti la CCD Dâmbovița următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere. Descarca Aici.
 2. Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Descarca Aici.
 3. Copie CI;
 4. Copie certificat de naștere;
 5. Copie certificat de căsătorie;
 6. Copie diplomă licență;
 7. Adeverință din care să rezulte încadrarea dumneavoastră în care să se menționeze că se eliberează pentru înscrierea la programul de formare.
 8. Dovada achitării taxei de curs pentru persoanele care nu se încadreaza în categoria de gratuitate.

Înscriere la programele de formare avizate din oferta CCD Dâmbovița

Pentru înscrierea la programele de formare, studiați Oferta de programe avizate a CCD Dambovița (click Aici), alegeti programul/programele de formare care vă interesează, verificați cu atenție grupul țintă căruia i se adresează programul, și înscrieți-vă accesând link-ul corespunzător acestuia, din lista de mai jos.Vor fi cuprinse la formare primele 25 de persoane înscrise la fiecare program de formare.

Perioada de înscriere: 21 noiembrie 2022 – 13 ianuarie 2023.

 1. Formarea cadrelor didactice debutante din învățământul preșcolar din perspectiva curriculumului pentru educația timpurie și a didacticii specialității - pentru înscriere click Aici.
 2. Limba română și literatura pentru copii din perspectiva pregătirii cadrelor didactice debutante din învățământul preșcolar pentru definitivare/ titularizare .- Pentru înscriere click Aici.
 3. Formarea cadrelor didactice debutante din învățământul primar - pentru înscriere click Aici.
 4. Limba și literatura română și matematica din perspectiva pregătirii cadrelor didactice debutante din învățământul primar - pentru înscriere click Aici.
 5. Consilierea profesorilor debutanți pentru susținerea examenului național de definitivat - pentru înscriere click Aici.
 6. Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar - pentru înscriere click Aici.
 7. Inspecţiile speciale la clasă și probele practice/ orale – etape în mobilitatea personalului didactic - pentru înscriere click Aici.
 8. Instruirea profesorilor metodiști pentru realizarea obiectivelor inspecției școlare
 9. Formarea competențelor specifice la disciplina geografie prin utilizarea aplicației GIS - pentru înscriere click Aici.
 10. Pași în abordarea curriculară - pentru înscriere click Aici.
 11. Metode și standarde moderne de evaluare în învățământul preuniversitar (gimnaziu și liceu) - pentru înscriere click Aici.
 12. Strategii de eficientizare a activității manageriale - pentru înscriere click Aici.
 13. Managementul organizației școlare între individualizare și diferențiere - pentru înscriere click Aici.
 14. Dezvoltarea organizațională prin intermediul proiectelor - pentru înscriere click Aici.
 15. Competențe în managementul activităților metodice, științifice și culturale - pentru înscriere click Aici.
 16. „EDUCAŢI AŞA!”- Educaţie pentru părinţi - pentru înscriere click Aici.
 17. Parteneriatul Școală – Familie - Comunitate – premisă a dezvoltării personale și profesionale - pentru înscriere click Aici.
 18. Activitatea extrașcolară plus-valoare pentru educație! - pentru înscriere click Aici.
 19. Fenomenul BULLYING - strategii de prevenire și combatere - pentru înscriere click Aici.
 20. Strategii și tehnici de adaptare a elevului în ciclul gimnazial și liceal - pentru înscriere click Aici.
 21. Abordarea creativă a curriculumului în învăţământului preşcolar - pentru înscriere click Aici.
 22. Îmbunătățirea climatului educațional prin joc - pentru înscriere click Aici.
 23. Modalităţi de dezvoltare a inteligenţei socio-emoţionale - pentru înscriere click Aici.
 24. Starea de bine – premisă a dezvoltării personale - pentru înscriere click Aici.
 25. Creativitatea și gândirea critică în mediul școlar - pentru înscriere click Aici.
 26. Competențe de comunicare în limba engleză - pentru înscriere click Aici.
 27. Instrumente TIC pentru eficientizarea activității managerilor și a personalului didactic auxiliar - pentru înscriere click Aici.
 28. Managementul activității de secretariat în unitățile de învățământ preuniversitar - pentru înscriere click Aici.
 29. Necenzurat – program de formare de abilități de viață - pentru înscriere click Aici.
 30. ABC-ul emoțiilor - pentru înscriere click Aici.
 31. Cum să creștem sănătoși - pentru înscriere click Aici.
 32. Eu și copilul meu – program de formare familială de abilități educative - pentru înscriere click Aici.
 33. Creare RED în domeniul educație financiară - pentru înscriere click Aici.
 34. Educație antreprenorială - pentru înscriere click Aici.
 35. Educație pentru drepturile omului, egalitate de gen și șanse - pentru înscriere click Aici.
 36. Noi abordări în educația timpurie - pentru înscriere click Aici.

Anunț - Interviu pentru oferta de formare

Stimați colegi!

Toți participanții la prezentarea ofertei de programe de formare (interviu online) sunt declarați ADMIȘI. Va uram succes in activitatea dumneavoastra!

Echipa CCD Dâmbovița

Anunț - Oferta de formare

Stimați colegi!

Toate programele de formare depuse în vederea includerii în oferta CCD Dâmbovița din anul școlar 2022-2023, cu excepția programului de formare “Diferențiere curriculară aplicată elevilor”, a cărui tematică se regăsește în cadrul unui program acreditat, au fost admise la evaluarea realizată în cadrul CCD. Interviurile pentru formatorii care nu au derulat, până în prezent, formare în cadrul CCD Dâmbovița, se vor desfășura miercuri, 07.09.2022, conform unui grafic ce va fi transmis, luni, 05.09.2022, pe email-ul personal al intervievatului. Vă mulțumim pentru colaborare!

Oferta de formare pentru anul scolar 2022 - 2023

Analiza nevoilor de formare
Conditii programe de formare
Condiții pentru elaborarea activităților științifice, metodice și culturale pentru anul școlar 2022-2023

APEL SELECȚIE PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI DE EXPERȚI, ÎN AFARA ORGANIGRAMEI, ÎN REGIUNEA SUD-MUNTENIA, PROIECT POCU, CRED, COD SMIS 2014+:118327

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHiSĂ pentru toţi”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

 1. Descarcă anunțul .
 2. Descarcă anexele .

Programe de formare derulate de CCD Dâmbovița/aflate în derulare:

1. PROGRAME ACREDITATE:

 • CRED – curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – acreditat cf. OMEN 4737/09.08.2019 – 120 de ore online (60 sincron, 60 asincron), 30 CPT - 5 grupe -ianuarie – aprilie 2022
 • Profesor și părinte azi -  acreditat cf. OMEN nr. 3161/13.02.2019 - 80 de ore online (42 sincron, 38 asincron), 20 CPT - 3.12.2021 – 18.02.2022
 • Abordarea jocurilor logice și a elementelor de programare pentru școlari - acreditat cf OMENCȘ 4737/09.08.2019 – 60 de ore online, 15 CPT - 20.11.2021 – 19.02.2022
 • Managementul organizației școlare - acreditat cf. OMEN 3937/19.04.2019 - 90 ore online (50 sincron, 40 asincron), 22 CPT - 29.12.2021 - 14.03.2022
 • Adaptare curriculară pentru copiii/ elevii cu cerințe educaționale speciale - acreditat cf. OMEN nr. 4482/ 15.07.2019 – 42 de ore (24 sincron, 18 asincron), 10 CPT - 19.11.2021-10.01.2022

2. PROGRAME AVIZATE

 • Necenzurat – program de formare de abilități de viață 20 de ore, 14.02.2022 - 26.05.2022
 • Eu și copilul meu – program de formare familială de abilități educative privind prevenirea consumului de tutun, alcool şi droguri 20 de ore, 16.02.2022 - 24.05.2022
 • ABC-ul emoțiilor 20 de ore, 03.03.2022 - 25.05.2022
 • Cum să creștem sănătoși 20 de ore, 28.02.2022 - 24.05.2022

Înscriere la programele de formare acreditate din oferta CCD Dâmbovița

Informații despre perioada de derulare a programelor de formare și achitarea taxei se vor posta după finalizarea înscrierilor

Vor fi cuprinse la formare primele 35 de persoane înscrise la fiecare program de formare.

 1. Adaptare curriculara pentru copiii /elevii cu cerinte educationale speciale, (OMEN nr. 4482/ 15.07.2019) – 42 ore (24 sincron, 18 asincron), 10 CPT, 200 lei – taxa de curs; Grup țintă: personal didactic de predare și personal didactic de sprijin din înv. preuniversitar; - pentru înscriere click Aici.
 2. Profesor și părinte azi, (OMEN nr. 3161/13.02.2019) -80 ore online(42 sincron, 37 asincron), 20 CPT, 350 lei - taxa de curs; Prezentare curs . - Pentru înscriere click Aici.

Pentru înscriere, se vor depune la secretariatul CCD Dâmboviţa următoarele documente:
- Cerere de înscriere
- Adeverinţă (în original) eliberată de către unitatea de învăţământ, în care se va preciza funcţia şi specialitatea;
- Copie după carte de identitate (certificată de conducerea unităţii de învăţământ „conform cu originalul”);
- Copie după certificatul de naştere (certificată de conducerea unităţii de învăţământ „conform cu originalul”);
- Copie după documentele doveditoare pentru schimbarea numelui – dacă este cazul (certificată de conducerea unităţii de învăţământ „conform cu originalul”);
- Copie după diploma de licenţă/ absolvire (certificată de conducerea unităţii de învăţământ „conform cu originalul”). Profesorii pentru învățământul preșcolar/primar absolvenți ai Școlii Normale/Liceului Pedagogic/altei instituții echivalente vor atașa și diploma de bacalaureat
- Chitanța care dovedește achitarea taxei de curs (se va achita la biblioteca CCD). 

Înscriere la programele de formare avizate din oferta CCD Dâmbovița

Pentru înscrierea la programele de formare, studiați Oferta de programe avizate a CCD Dambovița (click Aici), alegeti programul/programele de formare care vă interesează, verificați cu atenție grupul țintă căruia i se adresează programul, și înscrieți-vă accesând link-ul corespunzător acestuia, din lista de mai jos.Vor fi cuprinse la formare primele 35 de persoane înscrise la fiecare program de formare.

Înainte de înscriere verificați dacă vă încadrați grupului țintă căruia i se adresează programul de formare. Programele de formare pentru care nu există link de înscriere, au, în acest an școlar, grupul țintă predefinit.

Perioada de înscriere: 10 decembrie 2021 – 21 februarie 2022.

 1. Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar - pentru înscriere click Aici.
 2. Evaluarea clasică versus evaluarea realizată în mediul online .- Pentru înscriere click Aici.
 3. Platforme educaționale și instrumente de evaluare online - pentru înscriere click Aici.
 4. Instrumente digitale pentru învățarea online - pentru înscriere click Aici.
 5. Eficientizarea învățării online prin crearea de conținut digital - pentru înscriere click Aici.
 6. Noțiuni de bază ale programării - pentru înscriere click Aici.
 7. Consiliere și orientare școlară - pentru înscriere click Aici.
 8. Abordarea diferenţiată a elevilor în cadrul orelor de dirigenție - pentru înscriere click Aici.
 9. Îmbunătățirea climatului educațional prin joc - pentru înscriere click Aici.
 10. Evaluarea internă și externă a unităților de învățământ din perspectiva noilor - pentru înscriere click Aici.
 11. Designul unui proiect cu/fără finanțare - pentru înscriere click Aici.
 12. Managementul activităților metodice, științifice și culturale - pentru înscriere click Aici.
 13. Fenomentul BULLYING – strategii de prevenire și combatere - pentru înscriere click Aici.
 14. „Educaţi aşa!”- educaţie pentru părinţi - pentru înscriere click Aici.
 15. Dezvoltarea organizațională prin intermediul proiectelor - pentru înscriere click Aici.
 16. Utilizarea TIC în gestionarea resurselor umane - pentru înscriere click Aici.
 17. Management operațional - pentru înscriere click Aici.
 18. Tehnici de educație remedială a elevilor - pentru înscriere click Aici.
 19. Competențe de comunicare în limba engleză - pentru înscriere click Aici.
 20. ABC-ul emoțiilor - pentru înscriere click Aici.
 21. Cum să creștem sănătoși - pentru înscriere click Aici.

Înscriere la programele de formare din oferta CCD Dâmbovița

Informații despre perioada de derulare a programelor de formare și achitarea taxei se vor posta după finalizarea înscrierilor

Vor fi cuprinse la formare primele 35 de persoane înscrise la fiecare program de formare.

 1. Profesor și părinte azi, (OMEN nr. 3161/13.02.2019) -80 ore online(42 sincron, 37 asincron), 20 CPT, 350 lei - taxa de curs; Prezentare curs - pentru înscriere click Aici.
 2. Managementul organizației școlare, (OM nr. 3937/19.04.2019), 90 ore online (50 sincron,40 asincron, 22 CPT, 370 lei - taxa de curs; Grup țintă: Cadre didactice din învățământul preuniversitar . Mai multe informații aici Aici. - Pentru înscriere click Aici.

Înscriere la programele de formare din oferta CCD Dâmbovița

Informații despre perioada de derulare a programelor de formare și achitarea taxei se vor posta după finalizarea înscrierilor

Vor fi cuprinse la formare primele 35 de persoane înscrise la fiecare program de formare.

 1. Adaptare curriculara pentru copiii /elevii cu cerinte educationale speciale, (OMEN nr. 4482/ 15.07.2019) – 42 ore (24 sincron, 18 asincron), 10 CPT, 200 lei – taxa de curs; Grup țintă: personal didactic de predare și personal didactic de sprijin din înv. preuniversitar; - pentru înscriere click Aici.
 2. Abordarea jocurilor logice și a elementelor de programare pentru școlari, (OMENCȘ nr. 4737/09.08.2019) -60 ore online, 15 CPT, 250 lei - taxa de curs; Grup țintă: profesori din învăţământul primar și gimnazial . Mai multe informații gasiti in prezentarea urmatoare: Prezentare curs. - pentru înscriere click Aici.
 3. Profesor și părinte azi, (OMEN nr. 3161/13.02.2019) -80 ore online(42 sincron, 37 asincron), 20 CPT, 350 lei - taxa de curs; Prezentare curs - pentru înscriere click Aici.
 4. Managementul organizației școlare, (OM nr. 3937/19.04.2019), 90 ore online (50 sincron,40 asincron, 22 CPT, 370 lei - taxa de curs; Grup țintă: Cadre didactice din învățământul preuniversitar . Mai multe informații aici Aici. - Pentru înscriere click Aici.

Oferta de formare pentru anul scolar 2021 - 2022

Rezultate evaluare programe de formare 2021-2022
Rezultate evaluare activitati stiintifice 2021-2022
Analiza nevoilor de formare
Conditii programe de formare
Conditii activitati stiintifice si culturale
-->

Inscriere la programele de formare avizate din oferta CCD Dâmbovița

Postat in Martie 08, 2021

Pentru înscrierea la programele de formare, studiați Oferta de programe avizate a CCD Dambovița (Aici), alegeti programul/programele de formare care vă interesează, verificați cu atenție grupul țintă căruia i se adresează programul, și înscrieți-vă accesând link-ul corespunzător acestuia, din lista de mai jos. Vor fi cuprinse la formare primele 35 de persoane înscrise la fiecare program de formare. Înainte de înscriere verificați dacă vă încadrați grupului țintă căruia i se adresează programul de formare. Programele de formare pentru care nu există link de înscriere, au, în acest an școlar, grupul țintă predefinit.
Perioada de înscriere 9 - 22 martie 2021

Informații despre perioada de derulare a programelor de formare și achitarea taxei se vor posta după finalizarea înscrierilor

 1. Limba și literatura română și matematica din perspectiva pregătirii cadrelor didactice debutante din învățământul primar - pentru înscriere click Aici.
 2. Consilierea profesorilor debutanți pentru susținerea examenului național de definitivat - pentru înscriere click Aici.
 3. Instrumente utilizate în învățarea online - pentru înscriere click Aici.
 4. Platforme educaționale open source și instrumente de evaluare online - pentru înscriere click Aici.
 5. Bazele programării pentru gimnaziu - pentru înscriere click Aici.
 6. Aplicații utile în crearea resurselor educaționale deschise - pentru înscriere click Aici.
 7. Instrumente și aplicații online utile în clasa virtuală - pentru înscriere click Aici.
 8. Designul unui proiect cu/fără finanțare – de la idee la implementare - pentru înscriere click Aici.
 9. Fenomentul BULLYNG – strategii de prevenire și combatere - pentru înscriere click Aici.
 10. Prevenirea epuizării profesionale a cadrelor didactice - pentru înscriere click Aici.
 11. Dezvoltarea organizațională prin intermediul proiectelor - pentru înscriere click Aici.
 12. Biblioteca școlară – partener în educație - pentru înscriere click Aici.

FORMAREA PERSONALULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CCD DÂMBOVIȚA

Cum beneficiez de formare continuă Oportunități de formare Cursuri în derulare Noutăți Date de Contact

- Formular de înscriere Google Docs_Program de formare privind utilizarea mediilor virtuale de comunicare (platforme de învățare sincronă și asincronă) DE AICI.

- Acord prelucrare date DE AICI.

-Informare recunoastere / echivalare programe speciale DE AICI.

-Link Telescoala DE AICI.

Preînscriere la programul de formare "Abordarea jocurilor logice și a programării pentru școlari", 15 credite, 60 ore

Oferta de formare programe avizate – sept 2019 – dec 2020

(cursurile realizate online/ face to face)

 

Oferta de formare programe acreditate – sept 2019 – dec 2020

(cursurile realizate online/ face to face)

04.12.2020-10.12.2020

Creativitate și inovare în procesul instructiv-educativ grupele: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II-învățământ gimnazial grupele:
S5_S-M_P_DB_01,
S5_S-M_P_DB_03,
S5_S-M_P_DB_04,
S6_S-M_G_DB_01,
S6_S-M_G_DB_02,
S6_S-M_G_DB_03,
S6_S-M_G_DB_04,
S6_S-M_G_DB_05,
S6_S-M_G_DB_06,
S6_S-M_G_DB_07,
S6_S-M_G_DB_08,
S6_S-M_G_DB_09,

Formarea cadrelor didactice debutante din învățământul preșcolar din perspectiva curriculum-ului pentru educație timpurie și a didacticii specialitățiigrupa 1

06.11.2020-12.11.2020

Creativitate și inovare în procesul instructiv-educativ grupele: 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II-învățământ gimnazial grupele:
S5_S-M_P_DB_01,
S5_S-M_P_DB_02,
S5_S-M_P_DB_03,
S5_S-M_P_DB_04,
S6_S-M_G_DB_01,
S6_S-M_G_DB_02,
S6_S-M_G_DB_03,
S6_S-M_G_DB_04,
S6_S-M_G_DB_05,
S6_S-M_G_DB_06,
S6_S-M_G_DB_07,
S6_S-M_G_DB_08,
S6_S-M_G_DB_09,

Platforme educaționale open source utilizate în instruirea diferențiatăgrupa 20

Integrare e-learning în procesul educaționalgrupa 1

30.10.2020-5.11.2020

Creativitate și inovare în procesul instructiv-educativ grupele: 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II-învățământ gimnazial grupele:
S5_S-M_P_DB_01,
S5_S-M_P_DB_02,
S5_S-M_P_DB_03,
S5_S-M_P_DB_04,
S6_S-M_G_DB_01,
S6_S-M_G_DB_02,
S6_S-M_G_DB_03,
S6_S-M_G_DB_04,
S6_S-M_G_DB_05,
S6_S-M_G_DB_06,
S6_S-M_G_DB_07,
S6_S-M_G_DB_08,
S6_S-M_G_DB_09,

Comunicarea didactică - conditii ale succesului școlargrupa 2

Integrare e-learning în procesul educaționalgrupa 1

23.10.2020-29.10.2020

Creativitate și inovare în procesul instructiv-educativ grupele: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Parteneriat școală-familie-comunitate grupele: 7, 8, 11, 12, 13, 14

CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II-învățământ gimnazial grupele:
S5_S-M_P_DB_01,
S5_S-M_P_DB_02,
S5_S-M_P_DB_03,
S5_S-M_P_DB_04,
S6_S-M_G_DB_01,
S6_S-M_G_DB_02,
S6_S-M_G_DB_03,
S6_S-M_G_DB_04,
S6_S-M_G_DB_05,
S6_S-M_G_DB_06,
S6_S-M_G_DB_07,
S6_S-M_G_DB_08,
S6_S-M_G_DB_09,

Comunicarea didactică - conditii ale succesului școlargrupa 2

16.10.2020-22.10.2020

Creativitate și inovare în procesul instructiv-educativ grupele: 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Parteneriat școală-familie-comunitate grupele: 7, 8, 11, 12, 13, 14

CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II-învățământ gimnazial grupele:
S5_S-M_P_DB_01,
S5_S-M_P_DB_02,
S5_S-M_P_DB_03,
S5_S-M_P_DB_04,
S6_S-M_G_DB_01,
S6_S-M_G_DB_02,
S6_S-M_G_DB_03,
S6_S-M_G_DB_04,
S6_S-M_G_DB_05,
S6_S-M_G_DB_06,
S6_S-M_G_DB_07,
S6_S-M_G_DB_08,
S6_S-M_G_DB_09,

9.10.2020-15.10.2020

Creativitate și inovare în procesul instructiv-educativ grupele: 1, 3, 5, 14

Parteneriat școală-familie-comunitate grupele: 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14

CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II-învățământ gimnazial grupele:
S5_S-M_P_DB_01,
S5_S-M_P_DB_02,
S5_S-M_P_DB_03,
S5_S-M_P_DB_04,
S6_S-M_G_DB_01,
S6_S-M_G_DB_02,
S6_S-M_G_DB_03,
S6_S-M_G_DB_04,
S6_S-M_G_DB_05,
S6_S-M_G_DB_06,
S6_S-M_G_DB_07,
S6_S-M_G_DB_08,
S6_S-M_G_DB_09,

2.10.2020-8.10.2020

Creativitate și inovare în procesul instructiv-educativ grupele 1, 3, 5, 6, 14
-Calendar septembrie – noiembrie 2020  
-Locație /online

Parteneriat școală-familie-comunitate grupele 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14
-Calendar septembrie – noiembrie 2020  
-Locație /online

CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II-învățământ gimnazial grupele:
S5_S-M_P_DB_01 - 25 cursanți,
S5_S-M_P_DB_02 - 25 cursanți,
S5_S-M_P_DB_03 - 25 cursanți,
S5_S-M_P_DB_04 - 25 cursanți,
S6_S-M_G_DB_01 - 25 cursanți,
S6_S-M_G_DB_02 - 25 cursanți,
S6_S-M_G_DB_03 - 25 cursanți,
S6_S-M_G_DB_04 - 25 cursanți,
S6_S-M_G_DB_05 - 25 cursanți,
S6_S-M_G_DB_06 - 25 cursanți,
S6_S-M_G_DB_07 - 25 cursanți,
S6_S-M_G_DB_08 - 25 cursanți,
S6_S-M_G_DB_09 - 25 cursanți,
-Calendar octombrie - decembrie 2020
-Locație /online

25.09.2020-1.10.2020

Creativitate și inovare în procesul instructiv-educativ grupele 1, 3, 5, 6, 14
-Calendar septembrie – noiembrie 2020  
-Locație /online

Parteneriat școală-familie-comunitate grupele 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
-Calendar septembrie – noiembrie 2020  
-Locație /online

CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II-învățământ gimnazial grupele:
Grupa S5_S-M_P_DB_02 - 25 cursanți,
Grupa S5_S-M_P_DB_03 - 25 cursanți,
Grupa S5_S-M_P_DB_04 - 25 cursanți
-Calendar octombrie - decembrie 2020
-Locație /online

18-24 Septembrie 2020

Creativitate și inovare în procesul instructiv-educativ grupele 1, 3, 5, 6, 14
-Calendar septembrie – noiembrie 2020  
-Locație /online

Parteneriat școală-familie-comunitate grupele 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
-Calendar septembrie – noiembrie 2020  
-Locație /online

14.08.2020-20.08.2020

Platforme educaționale open source utilizate în instruirea diferențiată

Integrarea elearning in procesul educațional

7.08.2020-13.08.2020

CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II-învățământ gimnazial grupa: S5_S-M_G_DB_01

Platforme educaționale open source utilizate în instruirea diferențiată

Integrarea elearning in procesul educațional

Anunțuri

-Resurse_Instrumente utile pentru activitatea online

Aplicatii_resurse generale

Resurse online pentru lucru sincron și partajare documente

Instrumente pentru managementul învățării

Resurse online pentru învățarea limbii engleze

Resurse online pentru învățarea fizicii

Resurse online pentru învățarea geografiei

- Școala online_Experiente de succes

Învățământ primar

Limba și literatura română

Geografie

Bibliotecari

-Teste de antrenament pentru învățători și educatoare daca dati click  Aici.

-Teste de antrenament pentru geografie daca dati click  Aici

Adresa de email a CCD Dâmbovița este office@ccd-dambovita.ro

-Tel / Fax CCD 0245/220569

-Link Facebook CCD DE AICI.

-Link-uri promovare

mass media DE AICI.

-Help Desk – persoana desemnata din CCD pt. a raspunde intrebarilor Diaconu Diana

-Tel verde pt. Online 0245/220569

-Email corespondenta  pentru online office@ccd-dambovita.ro

Link Site CCD DE AICI.

Inscriere la programele de formare acreditate din oferta CCD Dâmbovița

Postat in Octombrie 22, 2020

În perioada 26.10- 06.11.2020, CCD Dâmbovița organizează înscrieri pentru următoarele programe de formare acreditate :

 1. Eficientizarea învățării prin utilizarea artelor (OMEN Nr 5046/06.09.2018) – 50 ore, 12 CPT, 200 lei – taxa de curs; Grup țintă: personal didactic de predare din învățământul primar; Descărcați cererea de Aici.
 2. Educație de calitate pentru o școală a tuturor (OMEN nr 5670/18.12.2017) – 50 ore, 12 CPT, 200 lei – taxa de curs; Grup țintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar; Descărcați cererea de Aici.
 3. Adaptare curriculară pentru copiii/ elevii cu cerinţe educaţionale speciale (OMEN nr. 4482/ 15.07.2019) – 42 ore, 10 CPT, 160 lei – taxa de curs; Grup țintă: personal didactic de predare și personal didactic de sprijin din înv. Preuniversitar; Descărcați cererea de Aici.
 4. Educație pentru o dezvoltare sănătoasă a adolescentului (OMEN nr 5670/18.12.2017) – 42 ore, 10 CPT, 170 lei – taxa de curs; Grup țintă: personal didactic de predare din învățământul gimnazial și liceal; Descărcați cererea de Aici.

Pentru înscriere, se vor depune la secretariatul CCD Dâmboviţa următoarele documente:

 • Cerere de înscriere
 • Adeverinţă (în original) eliberată de către unitatea de învăţământ, în care se va preciza funcţia şi specialitatea;
 • Copie după carte de identitate (certificată de conducerea unităţii de învăţământ „conform cu originalul”);
 • Copie după certificatul de naştere (certificată de conducerea unităţii de învăţământ „conform cu originalul”);
 • Copie după documentele doveditoare pentru schimbarea numelui – dacă este cazul (certificată de conducerea unităţii de învăţământ „conform cu originalul”);
 • Copie după diploma de licenţă/ absolvire (certificată de conducerea unităţii de învăţământ „conform cu originalul”). Profesorii pentru învățământul preșcolar/primar absolvenți ai Școlii Normale/Liceului Pedagogic/altei instituții echivalente vor atașa și diploma de bacalaureat
 • Chitanța care dovedește achitarea taxei de curs (se va achita la biblioteca CCD).

Orarele se vor transmite pe mail-ul cursanților după finalizarea perioadei de înscriere și constituirea grupelor.

PROGRAM DE FORMARE GRATUIT ONLINE

Personalul didactic și didactic auxiliar de pe raza județului Dâmbovița va avea acces gratuit începând de luni 04.05.2020 la un program de formare privind utilizarea mediilor virtuale de comunicare (platforme de învățare sincronă și asincronă).
Durata programului de formare va fi de 12 ore din care 6 în regim sincron și 6 în regim asincron în sesiuni de câte două ore folosind Skype sau Zoom.
Pentru a putea participa, va rugam sa completati chestionarul DE AICI.

PRECIZĂRI OFERTĂ FORMARE 2020-2021

Referitor la elaborarea Ofertei de formare pentru anul școlar 2020 - 2021, echipa CCD Dâmbovița vă informează că toate programele de formare depuse au fost evaluate și validate, urmând ca, în vederea susținerii online a intențiilor, propunătorii să fie contactați în cursul lunii septembrie, conform unei programări ce le va fi comunicată pe e-mail. Echipa CCD Dâmbovița

Oferta de formare pentru anul scolar 2020 - 2021

Analiza nevoilor de formare
Conditii programe de formare
Conditii activitati stiintifice si culturale

Programul de formare continuă: Valențele formative ale evaluării în activitatea didactică

Orarul activității de formare și componența grupei: click aici.

Programul de formare continuă: Diferențiere curriculară aplicată elevilor

Orarul activității de formare și componența grupei: click aici.

Programul de formare continuă: Biblioteca școlară – Partener în educație

Orarul activității de formare și componența grupei: click aici.

Programul de formare continuă: Fenomenul bullying - strategii de prevenire și combatere

Orarul activității de formare și componența grupei: click aici.

Programul de formare continuă: Formarea cadrelor didactice debutante din învățământul preșcolar din perspectiva curriculumului pentru educația timpurie și a didacticii specialității

Orarul activității de formare și componența grupei: click aici.

Programul de formare continuă: COMUNICAREA DIDACTICĂ, O CONDIŢIE A SUCCESULUI ŞCOLAR

Orarul activității de formare și componența grupei din intervalul 10.03.2020-24.03.2020: click aici.

Programul de formare continuă: COMUNICAREA DIDACTICĂ, O CONDIŢIE A SUCCESULUI ŞCOLAR

Orarul activității de formare și componența grupei din intervalul 17.03.2020-31.03.2020: click aici.

Inscriere la programele de formare acreditate din oferta CCD Dâmbovița

Postat in Ianuarie 21, 2020

În perioada 22.01- 06.02.2020, CCD Dâmbovița organizează înscrieri pentru următoarele programe de formare acreditate :

 1. Eficientizarea învățării prin utilizarea artelor (OMEN Nr 5046/06.09.2018) – 50 ore, 12 CPT, 200 lei – taxa de curs; Grup țintă: personal didactic de predare din învățământul primar; Perioada de formare: februarie – martie 2020 - descărcați cererea de Aici.
 2. Educație de calitate pentru o școală a tuturor (OMEN nr 5670/18.12.2017) – 50 ore, 12 CPT, 200 lei – taxa de curs; Grup țintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar; Perioada de derulare: februarie – martie 2020 - descărcați cererea de Aici.
 3. Adaptare curriculară pentru copiii/ elevii cu cerinţe educaţionale speciale (OMEN nr. 4482/ 15.07.2019) – 42 ore, 10 CPT, 160 lei – taxa de curs; Grup țintă: personal didactic de predare și personal didactic de sprijin din înv. Preuniversitar; Perioada de formare: martie – aprilie 2020 - descărcați cererea de Aici.
 4. Educație pentru o dezvoltare sănătoasă a adolescentului (OMEN nr 5670/18.12.2017) – 42 ore, 10 CPT, 170 lei – taxa de curs; Grup țintă: personal didactic de predare din învățământul gimnazial și liceal; Perioada de formare: martie – aprilie 2020 - descărcați cererea de Aici.

Pentru înscriere, se vor depune la secretariatul CCD Dâmboviţa următoarele documente:

 • Cerere de înscriere (se va completa la CCD Dambovița, la momentul înscrierii)
 • Adeverinţă (în original) eliberată de către unitatea de învăţământ, în care se va preciza funcţia şi specialitatea;
 • Copie după carte de identitate (certificată de conducerea unităţii de învăţământ „conform cu originalul”);
 • Copie după certificatul de naştere (certificată de conducerea unităţii de învăţământ „conform cu originalul”);
 • Copie după documentele doveditoare pentru schimbarea numelui – dacă este cazul (certificată de conducerea unităţii de învăţământ „conform cu originalul”);
 • Copie după diploma de licenţă/ absolvire (certificată de conducerea unităţii de învăţământ „conform cu originalul”). Profesorii pentru învățământul preșcolar/primar absolvenți ai Școlii Normale/Liceului Pedagogic/altei instituții echivalente vor atașa și diploma de bacalaureat
 • Chitanța care dovedește achitarea taxei de curs (se va achita la biblioteca CCD).

Orarele se vor transmite pe mail-ul cursanților după finalizarea perioadei de înscriere și constituirea grupelor.

Inscriere la programele de formare avizate din oferta CCD Dâmbovița

Postat in Decembrie 10, 2019

Pentru înscrierea la programele de formare, studiați Oferta  de programe avizate a CCD Dambovița alegeti programul/programele de formare care  vă interesează, verificați cu atenție grupul țintă căruia i se adresează programul, și înscrieți-vă accesând link-ul corespunzător acestuia, din lista de mai jos. Vor fi cuprinse la formare primele 25 de persoane înscrise la fiecare program de formare.

Înainte de înscriere verificați dacă vă încadrați grupului țintă căruia i se adresează programul de formare.

Programele de formare pentru care nu există link de înscriere, au, în acest an școlar, grupul țintă predefinit.

Perioada de înscriere: 8 decembrie 2019 – 16 ianuarie 2020.

Informații despre perioada de derulare a programelor de formare și achitarea taxei se vor posta după finalizarea înscrierilor.

 1. Strategii de stimulare a performațelor cognitive ale elevilor prin metode de instruire integrată pentru înscriere, click Aici.
 2. Valențe formative ale evaluării în activitatea didacticăpentru înscriere, click Aici.
 3. Dezvoltarea competențelor de evaluare a învățării prin examene naționalepentru înscriere, click Aici.
 4. Utilizarea TIC în gestionarea resurselor umanepentru înscriere, click Aici.
 5. Integrarea e-learning în procesul educaționalpentru înscriere, click Aici.
 6. Platforme educaționale open source utilizate în instruirea diferențiatăpentru înscriere, click Aici.
 7. Diferențierea curriculară aplicată elevilor  pentru înscriere, click Aici.
 8. Dificultățile de limbaj oral și scris-citit: prevenire și intervențiepentru înscriere, click Aici.
 9. PIP/PEI adaptat la nevoile elevilor cu dificultăți de învățarepentru înscriere, click Aici.
 10. Management democratic pentru o rețea educațională de calitatepentru înscriere, click Aici.
 11. Stop abandonului școlar! pentru înscriere, click Aici.
 12. Designul unui proiect cu/fără finanțare – de la idee la implementarepentru înscriere, click Aici.
 13. Fenomentul BULLYNG – strategii de prevenire și combaterepentru înscriere, click Aici.
 14. Modalități de dezvoltare a inteligenței socio-emoționalepentru înscriere, click Aici.
 15. EDUCAȚI AȘA – Educație pentru părințipentru înscriere, click Aici.
 16. Dezvoltarea organizațională prin intermediul proiectelorpentru înscriere, click Aici.
 17. Comunicarea didactică, o condiție a succesului școlarpentru înscriere, click Aici.
 18. Modalități de formare a competențelor de alegere a carierei la elevipentru înscriere, click Aici.
 19. Biblioteca școlară – partener în educațiepentru înscriere, click Aici.
 20. Competențe de comunicare în limba engleză (ÎNCEPĂTORI) – pentru înscriere, click Aici.
 21. Competențe de comunicare în limba engleză (MEDIU) – pentru înscriere, click Aici.
 22. Îmbunătățirea climatului educațional prin joc pentru înscriere, click Aici.

Inscriere la programele de formare avizate din oferta CCD Dâmbovița

Postat in Decembrie 10, 2019

Pentru înscrierea la programele de formare, studiați Oferta  de programe avizate a CCD Dambovița alegeti programul/programele de formare care  vă interesează, verificați cu atenție grupul țintă căruia i se adresează programul, și înscrieți-vă accesând link-ul corespunzător acestuia, din lista de mai jos. Vor fi cuprinse la formare primele 25 de persoane înscrise la fiecare program de formare.

Înainte de înscriere verificați dacă vă încadrați grupului țintă căruia i se adresează programul de formare.

Programele de formare pentru care nu există link de înscriere, au, în acest an școlar, grupul țintă predefinit.

Perioada de înscriere: 8 decembrie 2019 – 16 ianuarie 2020.

Informații despre perioada de derulare a programelor de formare și achitarea taxei se vor posta după finalizarea înscrierilor.

 1. Strategii de stimulare a performațelor cognitive ale elevilor prin metode de instruire integrată pentru înscriere, click Aici.
 2. Valențe formative ale evaluării în activitatea didacticăpentru înscriere, click Aici.
 3. Dezvoltarea competențelor de evaluare a învățării prin examene naționalepentru înscriere, click Aici.
 4. Utilizarea TIC în gestionarea resurselor umanepentru înscriere, click Aici.
 5. Integrarea e-learning în procesul educaționalpentru înscriere, click Aici.
 6. Platforme educaționale open source utilizate în instruirea diferențiatăpentru înscriere, click Aici.
 7. Diferențierea curriculară aplicată elevilor  pentru înscriere, click Aici.
 8. Dificultățile de limbaj oral și scris-citit: prevenire și intervențiepentru înscriere, click Aici.
 9. PIP/PEI adaptat la nevoile elevilor cu dificultăți de învățarepentru înscriere, click Aici.
 10. Management democratic pentru o rețea educațională de calitatepentru înscriere, click Aici.
 11. Stop abandonului școlar! pentru înscriere, click Aici.
 12. Designul unui proiect cu/fără finanțare – de la idee la implementarepentru înscriere, click Aici.
 13. Fenomentul BULLYNG – strategii de prevenire și combaterepentru înscriere, click Aici.
 14. Modalități de dezvoltare a inteligenței socio-emoționalepentru înscriere, click Aici.
 15. EDUCAȚI AȘA – Educație pentru părințipentru înscriere, click Aici.
 16. Dezvoltarea organizațională prin intermediul proiectelorpentru înscriere, click Aici.
 17. Comunicarea didactică, o condiție a succesului școlarpentru înscriere, click Aici.
 18. Modalități de formare a competențelor de alegere a carierei la elevipentru înscriere, click Aici.
 19. Biblioteca școlară – partener în educațiepentru înscriere, click Aici.
 20. Competențe de comunicare în limba engleză (ÎNCEPĂTORI) – pentru înscriere, click Aici.
 21. Competențe de comunicare în limba engleză (MEDIU) – pentru înscriere, click Aici.

Oferta de programe ACREDITATE - 2019-2020

     Inscrierile la programele acreditate se vor face începând cu luna ianuarie 2020 respectând perioadele de înscriere ce se vor anunta la inceputul sem. al II-lea.

 Oferta de programe AVIZATE - 2019-2020

     Inscrierile la programele avizate se vor face in luna decembrie accesand link-ul ce va fi postat pe site-ul CCD.

Program de formare Abilitarea curriculara a cadrelor didactice din invatamantul primar pentru clasa pregatitoare 

Programare interviuri - propunători programe de formare

Programare

Conditii pentru elaborarea ofertei de formare - An scolar 2019-2020:

Conditii programe de formare 2019-2020 CCD Dambovita
Conditii activitati stiintifice si culturale 2019-2020 CCD Dambovita
Analiza nevoilor de formare 2019-2020

ORARE GRUPE - PROGRAME DE FORMARE AVIZATE

Abilitarea curriculară în vederea abordării transdisciplinare a demersului didactic
Comunicare, relaționare şi dezvoltare personală prin metoda ESPERE
Diferențiere curriculară aplicată elevilor
Limba și literatura română și matematica din perspectiva pregătirii cadrelor didactice debutante din învățământul primar
Util, creativ și sigur în utilizarea Internetului
Integrarea in curriculum a proiectelor eTwinning
Managementul comunicarii orale si scrise in activitatea de secretariat
Educati asa - Educatie pentru parinti
Limba română și literatura pentru copii din perspectiva pregătirii cadrelor didactice debutante din învățământul preșcolar
Utilizarea TIC in gestionarea resurselor umane
Fenomenul Bullying - strategii de prevenire și combatere
Design WEB pentru o școală modernă
Modalitati de dezvoltare a inteligentei socio-emotionale
Competente de comunicare in imba engleza
Dezvoltarea organizationala prin intermediul proiectelor

TAXA de curs se va achita în luna martie pentru toate programele de formare. Pentru programele de formare care încep în luna martie, taxa se va achita cel mai târziu în prima zi de curs.

Înscrieri pentru programul de formare avizat MEN Util, creativ și sigur în utilizarea Internetului

- Casa Corpului Didactic Dâmbovița, în parteneriat cu Organizaţia Salvaţi Copiii și CJRAE Dâmbovița, vă invită să participaţi la programul de formare Util, creativ şi sigur în utilizarea Internetului. Această iniţiativă face parte din programul educaţional Ora de Net (www.oradenet.ro), fiind sprijinită de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Protocolul de colaborare Nr. 9780 din 03.08.2017.
- Dat fiind specificul resurselor propuse în cadrul proiectului, programul de formare se adresează personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar: profesori pentru învăţământul primar, profesori diriginţi, profesori consilieri şcolari (din care minimum 20% din mediul rural).
- Programul avizat „Util, creativ şi sigur în utilizarea Internetului", cu durata de 24 de ore, este gratuit pentru 24 de participanţi din judeţul Dâmbovița. Sesiunile de formare se vor derula la CCD Dâmbovița, în perioada martie - mai 2019.
- Înscrierea şi selecţia participanţilor este condiţionată de asumarea participării pe toată durata programului de formare şi susţinerea activităţilor propuse pentru portofoliu, pe baza materialelor suport marca Ora de Net, care vor fi puse la dispoziţie în cadrul cursului de formare (www.oradenet.ro și www.oradenet.ro/fii-voluntar).
- Persoanele selectate trebuie să aibă cel puţin un nivel mediu de utilizare a Internetului şi să fie interesate de introducerea acestuia în procesul educaţional
- Înscrierile se vor realiza până în data de 28.02.2019, prin completarea formularului Google
- Tabelul cu participanții la programul de formare avizat MEN se va posta pe site-ul www.ccd-dambovita.ro, pagina Anunțuri

   Situatia inscrierilor la programele de formare avizate din oferta CCD Dambovita pentru anul scolar 2018-2019

 1. Programe de formare pentru care s-a constiuit grupă (aplicația de inscriere este inchisa)
  1. Diferențierea curriculară aplicată elevilor
  2. Integrarea în curriculum a proiectelor ETWINING
 2. Programe de formare pentru care s-a prelungit perioada de inscriere in vederea completarii grupei (aplicația de inscriere este deschisa – perioada de completare a inscrierilor: 21 – 28.01.2019). Aplicatia de inscriere va fi inchisa in momentul constituirii grupei.
  1. Abilitarea curriculară în vederea abordării transdisicplinare a demersului didactic - pentru inscriere click Aici
  2. Utilizarea TIC în gestionarea resurselor umane - pentru inscriere click Aici
  3. DESIGN WEB pentru o școală modernă - pentru inscriere click Aici
  4. Dezvoltarea organizației școlare prin intermediul proiectelor - pentru inscriere click Aici
  5. Fenomentul BULLYNG – strategii de prevenire și combatere - pentru inscriere click Aici
  6. Modalități de dezvoltare a inteligenței socio-emoționale - pentru inscriere click Aici
  7. EDUCAȚI AȘA – Educație pentru părinți - pentru inscriere click Aici
  8. Comunicare, relaționare, dezvoltare personală prin metoda ESPERE - pentru inscriere click Aici
  9. Managementul comunicării orale și scrise în activitatea de secretariat - pentru inscriere click Aici
  10. Competențe de comunicare în limba engleză (începatori) - pentru inscriere click Aici
  11. Competențe de comunicare în limba engleză (mediu) - pentru inscriere click Aici
 3. Programe de formare pentru care numarul de inscrisi este prea mic pentru constituirea grupei (aplicația de inscriere este inchisa)
  1. Proiectarea didactică în educația timpurie
  2. Metode moderne de evaluare în învățământul preuniversitar (gimnaziu și liceu)
  3. Dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a învățării prin examenele naționale
  4. Modalități de personalizare a demersului didactic pentru motivarea învățării
  5. Util, creativ și sigur în utilizarea internetului
  6. Resursa umană și derularea programelor naționale
  7. Biblioteca şi CDI-ul – factori cheie în educaţia elevilor
  8. Cunoașterea istoriei și tradițiilor rromilor – condiție a promovării unei educații incluzive
  9. CAchizițiile publice pentru unitățile de învățământ

Inscriere Program de formare acreditat Educație financiara

In perioada 21.01. – 28.01.2019 CCD Dâmbovița organizează înscrieri pentru programul de formare Educație financiară, acreditat prin OMEN Nr. 5046/06.09.2018, 62 ore, 15 credite profesionale transferabile.
Grupul tinta caruia i se adresează programul de formare este format din cadre didactice din învăţământul preuniversitar care doresc să predea cursuri opţionale de educaţie financiară.
Perioada de derulare: februarie – aprilie 2019
Pentru înscrieri se va trimite e-mail pe adresa profesorului metodist Crenguta Alexe (crengutaalexe@yahoo.com) cu urmatoarele informatii: numele si prenumele, unitatea de invatatmant, functia, specialitatea, telefon, e-mail.
Taxa de curs (250 lei) se va achita dupa constituirea grupei, in urma informarii primite de la profesorul metodist coordonator.

Anunț Înscrieri pentru Programul de formare Educația pentru o dezvoltare sănătoasă a adolescentului, Seria I, Grupa 2

   Detalii despre înscrierea la programul de formare

Formarea cadrelor didactice debutante din invatamantul primar va incepe sambata 27.10.2018, ora 9.00, la sediul CCD Dambovita

Tabel nominal cu formabilii inscrisi

Formare în cadrul programului "Consilierea profesorilor debutanţi pentru susţinerea examenului naţional de definitivat/titularizare"

Detalii cu privire la derularea programului de formare
Componenţa grupelor de formare
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3

Formarea în cadrul programului acreditat "Educaţia pentru o dezvoltare sănătoasă a adolescentului"

Calendarul activităţii de formare
Componenţa grupei de formare

Program de formare - Clasa pregatitoare

Grupa 1 - Orar si componenta grupei
Grupa 2 - Orar si componenta grupei

Anunț Înscrieri pentru Cursul de formare Învățarea științelor – abordări metodologice moderne

   Detalii despre înscrierea la acest program

Programare interviu - formatori

Anuntul si lista cu formatori

Oferta de formare pentru anul scolar 2018 - 2019

Analiza nevoilor de formare
Conditii programe de formare
Conditii activitati stiintifice si culturale

Program de formare avizat Managementul comunicării orale și scrise în activitatea de secretariat

Anunț Înscrieri pentru Programul de formare Educatie de calitate pentru o scoala a tuturor

   Detalii despre înscrierea la acest program
   Detalii despre calendarul activităților de formare și schema orară

Oferta de programe de formare acreditate a CCD Dambovita

Detalii referitoare la inscrierea la programe de formare vor fi postate in perioada imediat următoare.

Anunț - Program de formare gratuit pentru profesorii de chimie

Anunț Înscrieri pentru Programul de formare Educația nonformală – management și bune practici, grupa 5 seria 2

Anunț Înscrieri pentru Programul de formare Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar grupa 2 seria 2

Program de formare acreditat Etică și integritate în contextul implementării controlului intern/ managerial - Seria 2, grupa 4

Program de formare acreditat Etică și integritate în contextul implementării controlului intern/ managerial - Seria 2, grupa 3

Program de formare acreditat Educatie nonformala, management și bune practici - Seria 2,
grupa 3 si grupa 4

   Programe de formare avizate - orare si grupe

S-au constituit grupe și se desfășoară activitate de formare pentru următoarele programe de formare:

TAXA de curs se va achita în perioada 2.02 – 28.02.2018 . Pentru programele de formare care încep în luna februarie, taxa se va achita cel mai târziu în prima zi de curs. Pentru programele care încep în lunile martie, aprilie, mai, taxa se va achita până la data de 28.02.2018.
Detalii referitoare la derularea activității de formare pot fi obținute prin contactarea coordonatorului programului de formare.

Program de formare continua - Informatica si TIC pentru gimnaziu - clasa a V-a