Selecție grup tinta, Proiect POCU, CRED, cod smis 2014+:118327

Selecție cadre didactice din învățământul primar, in vederea participarii la cursul de formare profesionala continua “CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar”
Prima etapă de selecție se va desfășura la nivelul unităților de învățământ din județ, prin propunerea cadrelor didactice participante la curs de către consiliul profesoral și validarea acestora în cadrul consiliului de administrație, în concordanță cu criteriile precizate în Anexa 2 a documentului postat Aici.
Numărul de cadre didactice alocat fiecărei unități de învățământ se regăsește aici:
- Repartizarea pe școli a numărului de cadre didactice participante la instruire – nivel primar, mediu rural
- Repartizarea pe școli a numărului de cadre didactice participante la instruire – nivel primar, mediu urban
Lista cadrelor didactice selectate se va transmite în format electronic ( Formular cadre didactice selectate CRED_Scoala... ) și scanat până la data de 21.06.2019, pe adresa de e-mail: crengutaalexe@yahoo.com.
Directorii și directorii adjuncți care își desfășoară activitatea pe nivel de învățământ primar vor participa obligatoriu la curs.
Pentru informații suplimentare, persoana de contact: Crenguța Alexe – expert local grup țintă (tel. 0786526813)

Informatii selecție grup tinta, Proiect POCU, CRED, cod smis 2014+:118327

Informatii selecţie grup tinta

Apel selecție pentru ocuparea unor posturi de experți în regiunea Sud-Muntenia, Proiect POCU, CRED, cod smis 2014+:118327

Anunt selecţie pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea Sud Muntenia în afara organigramei
Anexa 1 - Cerere de înscriere
Anexa 2 - Declarație de disponibilitate
CCD Teleorman

APEL SELECȚIE 2 PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI DE EXPERȚI ÎN REGIUNEA SUD-MUNTENIA, PROIECT POCU, CRED, COD SMIS 2014+:118327

Detalii despre inscriere

Rezultatul probei de verificare a eligibilitatii administrative a concursului de selectie pentru ocuparea unor posturi de experti pentru Regiunea Sud-Muntenia in cadrul proiectului CRED

Descarca

Apel selectie experti CRED Regiunea Sud-Muntenia

Apel slectie
Anexele 1 si 2 in pdf
Anexele 1 si 2 in word

CONSTITUIREA CORPULUI DE METODISTI PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019

Decizia privind constituirea corpului de metodiști ISJ, 2018-2019

SELECȚIE METODIȘTI ISJ, 2018-2019

Adresa MEN privind constituirea corpului de metodiști ISJ, 2018-2019
Evaluarea activității metodiștilor ISJ Dâmbovița, 2017-2018

SELECTIE PROIECT CRED

Nota
Apel selectie formatori
Anexele 1 si 2

Procedura operationala privind punerea in aplicare a unui Indrumar pentru reflectarea uniforma a cheltuielilor pe articole si alineate prevazute in clasificatia economica aplicabile Ministerului Educatiei Nationale si tuturor ordonatorilor de credite aflati in subordinea/coodonarea MEN

Ofertă de cursuri vocaționale propuse de Asociația InfoCons, organizate în domeniul Protecției Consumatorilor și respectiv, în domeniul Financiar Bancar

Decizie privind constituirea corpului de metodisti al ISJ Dambovita pentru anul scolar 2017-2018

Apel pentru selecția cadrelor didactice în vederea completării corpului de metodiști ai ISJ Dâmbovița pentru anul școlar 2017-2018, criteriile și calendarul de selecție, numărul de locuri alocat fiecărei discipline, procedura operațională privind selecția cadrelor didactice, în vederea constituirii/completării corpului de metodiști ai ISJ Dâmbovița